www.zszp.pl

Szkółka należy do Związku Szkółkarzy Polskich, który zrzesza wiodących producentów drzew, krzewów, bylin i pnączy, działa na rzecz rozwoju szkółkarstwa. Naszym celem jest m.in.: promocja i upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i zastosowaniu roślin, w kształtowaniu i ochronie środowiska.